Cumpăna , Constanţa

Str. Eternităţii, Nr. 10

contact@cimi.ro

Ai întrebări? scrie-ne

072 8980 267

Nu ezita si sună acum!

Prelucrări mecanice prin așchiere

Prelucrări mecanice prin așchiere

PRELUCRARE PRECISĂ

C.I.M.I Company din Constanţa realizează piese după desenul tehnic al acesteia sau după modelul unei piese deja existente.

Executăm lucrări de aşchiere pe maşini clasice şi maşini de precizie: debitare profile cu maşini automate de debitat, strunjire, frezare, rectificare plană, rectificare rotundă, interior şi exterior, executăm repere strunjite de înaltă precizie.

De asemenea, datorită unor dotări superioare, a variației de mașini și utilități, a performanțelor obținute în execuția de prelucrări mecanice prin așchiere, compania noastră dispune totodată de un raport foarte bun preț/calitate.

Strunjirea este operația de prelucrare prin așchiere pe mașini-unelte numite strunguri. La această prelucrare, piesa executa mișcarea principală de aschiere (mișcarea de rotație ), iar scula mișcarea de avans (mișcarea rectilinie longitudinală ,transversală sau combinată).

Frezarea reprezintă procedeul de generare prin așchiere a suprafetelor, ce se execută cu scule așchietoare speciale de forma unor corpuri de rotație prevazute cu mai multe tăișuri denumite frezepe mașini-unelte de frezat.

Honuirea este procedeul de prelucrare fină a alezajelor cilindrice cu ajutorul unor bare abrazive cu granulaţie foarte fină, montate pe un cap special (extensibil sau fix) numit hon.

Alezarea este recomandată pentru prelucrarea alezajelor obţinute anterior prin diferite metode: turnare, forjare, extrudare, decupare cu flacara oxi-gaz, burghiere, etc.

Rectificarea este operația tehnologică de prelucrare a suprafețelor, cu ajutorul unor scule așchietoare numite pietre abrazive, pe mașini de rectificat.

MENIU